குறிப்பு:

சௌந்தர சுகன் 1987 முதல் 25 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வெளியாகிறது. சனவரி - 2011 இதழ் எண்:296

சௌந்தரசுகன் அச்சு இதழில் வெளியாகும் படைப்புகளில் சில, சௌந்தரசுகன் வலை இதழில் பதிவாகும். இவற்றை வாசித்து உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யுங்கள். விரிவான விமர்சன மடல்களை சுகன் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அனுப்புங்கள்.


Monday, June 15, 2009

சுகன் கவிதை

எழுத்துப் புழுக்கைகளை
இட்டுச் செல்லும்
எழுதுகோல் ஆட்டிற்கு
மேய்ச்சல் எது!
தீனி எது!
எது!எது!எது!
என்னைத தவிர...

-சுகன்

சௌந்தரசுகன் சூன் 2009

No comments:

Post a Comment